11.09.17 - GÆSTER: April Young (??), Anne Stenspil og Ida Bundgaard

UGEBREV

 

PROGRAM EFTERÅR 2017

Efterårets visninger starter 4. september
i cafeen Sorte Firkant på Blaagaards Plads.
(PH Cafeen er fortsat lukket.)


I AM NOT YOUR NEGRO
Raoul Peck
USA / Frankrig, Belgien / Schweiz, 2016, 93 min

THAT´S IT VERDENSBILLEDEFILM
Anne Elisabeth Stenspil, Ida Maria Bundgaard
DK, 2015, 8 min


Kære publikum

Ligesom Dansk Folkeparti ikke har patent på Dannebrog, så ejer gamle Mærsk Møller ikke begrebet 'rettidig omhu'.

Da MandagsDokumentar så dagens – eller rettere aftenens – lys for femten år siden, var det et stykke rettidig omhu. Dokumentarismen og ikke mindst dens ydmyge skabere trængte til at komme ud af skabet. (Politiken honorerede det ved at give os gratis annoncer i en årrække.)

Tiden var moden: Festivalen CPH:DOX kom snart efter og voksede sig ved enorm dygtighed internationalt stor i løbet af få år. DR lancerede Dokumania og begyndte at vise afgangsfilm fra Filmskolen..

Et filmforlig forpligtede DR og TV2 til at investere i produktion af alle slags film, herunder dokumentarfilm, i samarbejde med filmbranchen.

Samme politikere fik dog også øje på, at Filminstituttet stod for mere københavneri, end de toneangivende pianister brød sig om. Filmforliget var én måde at bryde det på. En anden greb CPH:DOX, da de lavede DOXBIO og også på andre måder fik årets festivalfilm ud til visning i provinsen. De var ligeledes stærke på at lave videotransmissioner af visninger i København, hvorved de kunne få stærke deltagere i premieredebatter o.lign. til at stille op.

For et par år siden fik MandagsDokumentar i forbindelse med endnu en nedskæring fra Filminstituttet at vide, at vi kun overlevede dette pres mod københavneri, fordi vi havde indledt en aktivitet i samarbejde med Kulturværftet i Helsingør. Et nødtørftigt figenblad, men – skulle det vise sig – også en achilleshæl (for nu at blande billederne sammen efter tidens mode). Kulturværftet rummer bl.a. Helsingørs Bibliotek, der også viser dokumentar film, og den store biograf i Helsingør er tilknyttet DOXBIO og jagter derfor Kulturværftets konkurrerende aktivitet, som bl.a. af den grund har valgt at stoppe med dette efterår.

Realistisk set er MandagsDokumentar m.a.o. uden Filminstituttets tilskud til næste år, og det kan vi ikke undvære. I praksis kunne vi formentlig komme ind under aftenskoleloven i stedet for, men skal det lykkes, må andre tage over. Konceptet er frit. Af personlige årsager vælger jeg nemlig også at gøre dette til min sidste serie i MandagsDokumentar. Som mange ved har min kone Parkinsons, og jeg kan ikke et år mere finde behjertede veninder, der kan påtage sig endnu 28 mandage som hendes hjælper. Hun er stadig mere plejekrævende – sådan er den sygdom.

En stor tak til Jer, trofaste publikum, hvoraf nogle er kommet i næsten alle årene. En ikke mindre tak til filmskaberne, der altid er stillet op uden betingelser og uden honorar. Tak også til diverse sponsorer ud over Filminstitutet, bl.a. Filmproducenterne og Danske Filminstruktører.

PH Cafeen er fortsat lukket, så efterårets visninger vil foregå i cafeen Sorte Firkant på Blågårds Plads. De har fået nyt lærred, hængt projektoren op under loftet og etableret et gardin mod gaden.

Slut op om de kommende 14 mandage i en (måske foreløbig?) finale.

Ebbe Preisler

Kurator


PS Hvis I fortsat vil følge med i dokumentargenren, så følg Filmkommentaren.dk, redigeret af tidligere filmkonsulent Tue Steen Müller.