Hvad er en dokumentarfilm?

Ifølge Wikipedia er en dokumentar kendetegnet ved, at den baserer sig på fakta og ”forsøger at skildre virkeligheden”, og ideelt set bør den også være helt objektiv. I praksis sker der dog altid en udvælgelse, bearbejdning og redigering, når man laver en dokumentarfilm. Hvis en dokumentarfilm skulle være 100 procent objektiv, så ville det svare til, at man sætter et videokamera op, filmer en sekvens og viser den på tv eller i biografen. Det ville sandsynligvis ikke være ret interessant at kigge på.

Subjektivitet i dokumentarfilm

En dokumentarfilm har altid en en vinkel. Der er et emne eller spørgsmål, som dokumentarfilminstruktøren (eller dokumentarfilmholdet) gerne vil undersøge, og så går man ud i virkeligheden og taler med folk og undersøger tingene. Under redigeringen sker der en bearbejdning af materialet. Resultatet er, at dokumentarfilmen viser et udsnit af virkeligheden, og at den har nogle pointer (ofte flere synspunkter), som tilskuerne så kan tage stilling til, når de ser dokumentarfilmen. Som instruktør kan man tilstræbe en objektivitet i sin dokumentarfilm, men i praksis vil der altid være en subjektiv afsender, som har bearbejdet filmmaterialet, og det er også subjektivt, hvordan vi som modtagere opfatter dokumentarfilmen.

Er subjektivitet det samme som manipulation?

Nogle dokumentarfilminstruktører bliver beskyldt for at være for subjektive og manipulerende. Det gælder f.eks. filminstruktøren Michael Moore, som af politiske modstandere i USA er blevet kritiseret for, at hans film er for subjektive.

Afhængig af troværdighed

Hvis man som film- eller tv-seer skal tro på en dokumentarfilms indhold, så er det meget vigtigt, at den baserer sig på fakta. Modtageren skal tro på, at indholdet er sandt. Nogle afsendere som f.eks. TV-Avisen på DR eller TV2 Nyhederne har en høj troværdighed. Vi tror på, at indslagene er faktuelle, og at de er produceret af nyhedsjournalister med høj faglighed og troværdighed. Andre nyhedskilder kan være mere eller mindre farvede af politiske holdninger, også kaldet partiske nyheder eller direkte propaganda-medier.

Kritisk tilgang

I disse Fake News-tider skal man altid som modtager forholde sig kritisk til det, man ser og hører, og eventuelt sammenligne fakta med andre kilder. Men generelt set tror vi på indholdet af dokumentarfilm, og det er også en populær genre, som mange kan lide at se,fordi den kan gøre os klogere på verden og måske også give os indblik i miljøer, vi ellers ikke kommer i. Dokumentarfilm kan også udøve magtkritik og vælte politikere og regeringer eller afsløre f.eks. korruption, børnemishandling eller uacceptable arbejdsforhold.